Πλοήγηση: Αρχή Αθλητισμός Γραμματεία Αθλητικών Δρασ/των Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης στις αθλητικές δραστηριότητες

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης στις αθλητικές δραστηριότητες

E-mail Εκτύπωση PDF
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1). Στα αθλητικά τμήματα ενόργανη, ρυθμική, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, γυμναστική κατά την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται το πρόγραμμα της δραστηριότητας που τους ενδιαφέρει και εφόσον συμφωνούν, συμπληρώνουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
Η αίτηση συμμετοχής έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης.
2). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η εξόφληση προηγούμενων οφειλών.
3). Απόλυτη προτεραιότητα στις αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου έχουν οι δημότες και κάτοικοι Πετρούπολης. Οι ετεροδημότες εντάσσονται εάν υπάρχουν κενές θέσεις.
4). Για την εγγραφή στο τμήμα ρυθμικής γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους.
5). Για την εγγραφή στο τμήμα ενόργανης γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους.
6). Για την εγγραφή στο τμήμα βόλεϊ τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους (β΄ δημοτικού).
7). Για την εγγραφή στο τμήμα μπάσκετ τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους (α΄ δημοτικού).
8). Για την εγγραφή στο τμήμα ποδοσφαίρου τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους (α΄ δημοτικού).
9). Για την εγγραφή στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (μικρή πισίνα) να έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους.
10) Για την εγγραφή στο Δημοτικό Γυμναστήριο να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.
11). Η εγγραφή ανηλίκου γίνεται από τους γονείς-κηδεμόνες σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται εξουσιοδότηση.
12). Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει αιτήσεις για μέχρι δύο διαφορετικές αθλητικές δράσεις. Κάθε αίτηση εγγραφής αντιστοιχεί σε μία (1) δραστηριότητα
13). Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταβολή της συνδρομής, την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν από το πρώτο μάθημα.
14). Τα χρήματα που εισπράττονται από συνδρομές - εγγραφές δεν επιστρέφονται.
15). Οι πληρωμές γίνονται τις πρώτες 10 μέρες κάθε μήνα και με έστω μία παρουσία- προπόνηση σε έναν μήνα γίνεται χρέωση ολόκληρου του μήνα.
16). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων θέλει να διακόψει την παρακολούθηση αθλημάτων, οφείλει να δηλώσει εγγράφως τη διαγραφή του στη γραμματεία και μόνο της αθλητικής εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται δεδομένη η παρακολούθηση και είναι υποχρεωτική η εξόφληση των συνδρομών.
17). Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης φωτογραφιών και βίντεο των εκδηλώσεων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εγγραφή στις αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Πετρούπολης είναι απαραίτητο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητα; καθώς επίσης τα παρακάτω γενικά και ιατρικά δικαιολογητικά:

1) Γενικά Δικαιολογητικά:
 • Φωτοτυπία ενός λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης για προστατευόμενα μέλη ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο. Για τους δημότες γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού από την υπηρεσία. - Το βιβλιάριο υγείας των εμβολίων για παιδιά (όπου απαιτείται).
 • Δύο μικρές φωτογραφίες.
 • Ο αριθμός ΑΜΚΑ και Α.Φ.Μ. του αιτούντα.
2) Ιατρικά Δικαιολογητικά:

 • Για τα αθλήματα μπάσκετ, βόλεϊ, ρυθμική, γυμναστική και ποδόσφαιρο: Για παιδιά έως 12 ετών, απαιτείται βεβαίωση παιδιάτρου που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα ενώ για παιδιά από 12 ετών και πάνω, απαιτείται βεβαίωση από καρδιολόγο που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα.
 • Επιπλέον, για το τμήμα ποδοσφαίρου και προκειμένου τα εγγεγραμμένα παιδιά να συμμετέχουν σε τουρνουά και αγώνες, απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως με φωτογραφία (παρέχεται από τα Κ.Ε.Π και θα λειτουργεί ως ταυτότητα του παιδιού στους αγώνες).
 • Για το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής: Για όλες τις ηλικίες, απαιτείται βεβαίωση καρδιολόγου που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο άθλημα της ενόργανης γυμναστικής.
 • Για το κολυμβητήριο: Για παιδιά έως 12 ετών, απαιτείται βεβαίωση παιδιάτρου που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στην κολύμβηση. Για παιδιά από 12 ετών και πάνω, και για τους ενήλικες απαιτείται βεβαίωση από καρδιολόγο, δερματολόγο και γυναικολόγο (για τις γυναίκες) που να βεβαιώνουν ότι ο αθλούμενος μπορεί να συμμετέχει στην κολύμβηση.
 • Για το δημοτικό γυμναστήριο: Βεβαίωση καρδιολόγου που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στα προγράμματα γυμναστικής.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (όπου απαιτούνται):
 • Για τους φοιτητές, φωτοτυπία τριπτύχου ή φοιτητικό πάσο.
 • Για τους ανέργους, προσκόμιση αποδεικτικού ανανέωσης ανεργίας, το οποίο θα ανανεώνεται και θα κατατίθεται εκ νέου μετά τη λήξη του.
 • Για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, προσκόμιση βεβαίωσης από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου μας με την οποία δύνανται να εγγραφούν και να συμμετέχουν δωρεάν, μέχρι δύο μέλη της οικογένειας, σε -έως- δύο δραστηριότητες.
 • Για τους ωφελούμενους του Κ.Ε.Α κατοίκους του δήμου μας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε δύο δραστηριότητες (αθλητικές ή πολιτιστικές).
 • Για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικο οικογενειακής κατάστασης από την υπηρεσία) που εγγράφουν όλα τα παιδιά τους στις αθλητικές δραστηριότητες το ένα είναι δωρεάν και μπορεί να παρακολουθήσει έως δύο αθλήματα.
 • Για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής.
 • Οι ιατρικές βεβαιώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοτυπίες. Θα πρέπει σε αυτές να αναφέρονται τυχόν εγχειρίσεις, σε χρόνιες ασθένειες η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται και όποια άλλη πληροφορία αφορά την ασφάλεια του συμμετέχοντα.
 • Για τις γυναίκες σε ενδιαφέρουσα, απαιτείται οπωσδήποτε βεβαίωση του Γυναικολόγου τους, που να βεβαιώνει ότι η ενδιαφερόμενη μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρεται.
 

Απόκριες 2020

dimos-petroupolis
odeio logo mikro
dramatiki

Η Φιλαρμονική μας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2019

Η δημοκρατία μέσω της καλλιτεχνικής παρέμβασης των νέων

Έργα από έκθεση εργαστηρίου αγιογραφίας 2019

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Δημοτικού Ωδείου

Συνεργασίες